تبدیل اکسل به vcf | بلاگ

تبدیل اکسل به vcf

تعرفه تبلیغات در سایت

اگر بخواهیم یکسری شماره تلفن که در اکسل وارد شده است را تبدیل به vcf نماییم مراحل زیر را انجام می دهیم

1-ستونهای اکسل را به ترتیب نام و نام خانوادگی ، شماره تماس و شماره ثابت قرار می دهیم

2-کلید کنترل + F11 را فشار می دهیم . در ادیتور ویژوال بیسیک کد را وارد می نماییم و اجرا می کنیم

فایل vcf  آماده هست

 

Private Sub Create_VCF()
    'Open a File in Specific Path in Output or Append mode
    Dim FileNum As Integer
    Dim iRow As Double
    iRow = 2
    FileNum = FreeFile
    OutFilePath = "D:OutputVCF.VCF"
    Open OutFilePath For Output As FileNum
 
    'Loop through Excel Sheet each row and write it to VCF File
    While VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 1)) <> ""
        LName = VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 1))
        FName = VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 2))
        PhNum = VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 3))
 
        Print #FileNum, "BEGIN:VCARD"
        Print #FileNum, "VERSION:3.0"
        'Print #FileNum, "N:" & LName & ";" & FName & ";;;"
        Print #FileNum, "FN;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:" & LName
        Print #FileNum, "TEL;TYPE=WORK,VOICE;TYPE=PREF:" & FName
        Print #FileNum, "TEL;TYPE=CELL;TYPE=PREF:" & PhNum
        Print #FileNum, "END:VCARD"
        iRow = iRow + 1
    Wend
 
    'Close The File
    Close #FileNum
    MsgBox "Contacts Converted to Saved To: " & OutFilePath & " "
End Subمدت زمان: 3 دقیقه 11 ثانیه
 
...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 ساعت: 10:55