تبدیل اکسل به vcf

ساخت وبلاگ
چکیده : اگر بخواهیم یکسری شماره تلفن که در اکسل وارد شده است را تبدیل به vcf نماییم مراحل زیر را انجام می د... با عنوان : تبدیل اکسل به vcf بخوانید :

اگر بخواهیم یکسری شماره تلفن که در اکسل وارد شده است را تبدیل به vcf نماییم مراحل زیر را انجام می دهیم

1-ستونهای اکسل را به ترتیب نام و نام خانوادگی ، شماره تماس و شماره ثابت قرار می دهیم

2-کلید کنترل + F11 را فشار می دهیم . در ادیتور ویژوال بیسیک کد را وارد می نماییم و اجرا می کنیم

فایل vcf  آماده هست

 

Private Sub Create_VCF()
    'Open a File in Specific Path in Output or Append mode
    Dim FileNum As Integer
    Dim iRow As Double
    iRow = 2
    FileNum = FreeFile
    OutFilePath = "D:OutputVCF.VCF"
    Open OutFilePath For Output As FileNum
 
    'Loop through Excel Sheet each row and write it to VCF File
    While VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 1)) <> ""
        LName = VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 1))
        FName = VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 2))
        PhNum = VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 3))
 
        Print #FileNum, "BEGIN:VCARD"
        Print #FileNum, "VERSION:3.0"
        'Print #FileNum, "N:" & LName & ";" & FName & ";;;"
        Print #FileNum, "FN;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:" & LName
        Print #FileNum, "TEL;TYPE=WORK,VOICE;TYPE=PREF:" & FName
        Print #FileNum, "TEL;TYPE=CELL;TYPE=PREF:" & PhNum
        Print #FileNum, "END:VCARD"
        iRow = iRow + 1
    Wend
 
    'Close The File
    Close #FileNum
    MsgBox "Contacts Converted to Saved To: " & OutFilePath & " "
End Subمدت زمان: 3 دقیقه 11 ثانیه
 
...
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 ساعت: 10:55