حذف یک فولدر با تمامی زیر فولدرها و فایلهای داخلش

ساخت وبلاگ
چکیده : procedure TForm1.DeleteDirectory(const DirName: string);var FileOp: TSHFileOpStruct;begin FillChar... با عنوان : حذف یک فولدر با تمامی زیر فولدرها و فایلهای داخلش بخوانید :


procedure TForm1.DeleteDirectory(const DirName: string);
var
FileOp: TSHFileOpStruct;
begin
FillChar(FileOp, SizeOf(FileOp), 0);
FileOp.wFunc := FO_DELETE;
FileOp.pFrom := PChar(DirName+#0);//double zero-terminated
FileOp.fFlags := FOF_SILENT or FOF_NOERRORUI or FOF_NOCONFIRMATION;
SHFileOperation(FileOp);
end;

باید ShellAPI را به uses اضافه نمایید.

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 ساعت: 10:36